Återhämta dig där naturen är som vackrast. Vår grundtanke är att hjälpa människor att må bra i kropp, själ och tanke. Motivationen finner vi i vetskapen om att en sund själ i en sund kropp gör att man mår bra och utstrålar livsglädje.

Där naturen är som
vackrast.

 

Hamra Suders 199

623 32 Burgsvik

Tel: 0498-49 90 90

Fax: 0498-49 90 10

E-post: hvb@suderhalsan.com

Ungdom

Suderhälsan Ungdom är en akut- och utredningsenhet och verksamheten vänder sig till ungdomar

med psykosocial problematik, med eller utan missbruk och/eller kriminalitet. På Suderhälsan ses ungdomen i ett helhetsperspektiv

Familjehem

Suderhälsans Familjehemsverksamhet  

tar emot placeringar av ungdomarsom varit placerade på Suderhälsans HVB och i samråd med socialtjänsten bedömts vara i behov av fortsatt vård i form av en familjehemsplacering. 

Familj

Suderhälsan Familj, genomför utredningar gällande familjer där det

förekommer omsorgs-brister hos föräldrarna som skapat oro för barnets hälsa och utveckling. Problemen kan vara akuta eller ha funnits under en längre tid.

Välkommen till Suderhälsan HVB hem

Vid havet på det gotländska Sudret ligger vår anläggning Suderhälsan, underbart placerat alldeles intill Vändburgs hamn och fiskeläge, nära Holmhällars raukområde med dess härliga sandstrand. Vi är inte de enda som tycker att Suderhälsan är Sveriges vackrast belägna HVB hem.

Vi gör det i en av Sveriges vackrast belägna HVB hem, som dessutom drivs helt ekologiskt med hjälp av vindenergi, sol- och bergvärme.

Enkelhet och balans

Trygghet och ett respektfullt bemötande

KASAM – känslan av sammanhang (begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet)

I Suderhälsans helhetssyn på välmående ingår som en självklar del ett ekologiskt kretsloppstänkande. Anläggningen har ett unikt system för energi, vatten, värme och avlopp. Vind, sol och jordvärme täcker hela vårt energibehov, vattnet kommer från egen brunn och renas i en autonom reningsanläggning. Vårt bassängvatten renas med snäckskal, som reducerar användningen av klor.